AmphibiaWeb - Leptobrachella shimentaina
AMPHIBIAWEB

 

(Translations may not be accurate.)

Leptobrachella shimentaina J. Wang, Z.-T. Lyu & Y.-Y. Wang, 2022
Shimentai Leaf Litter Toad, Shi Men Tai Zhang Tu Chan (石门台掌突蟾 Chinese)
family: Megophryidae
subfamily: Leptobrachiinae
genus: Leptobrachella
Species Description: Wang, Jian, Shuo Qi, Ke-Yuan Dai, Zhi-Tong Lyu, Zhao-Chi Zeng, Hong-Hui Chen, Yuan-Qiu Li, Yong-You Zhao, Yun-Ze Wang and Ying-Yong Wang. 2022. A new Leptobrachella species (Anura, Megophryidae) from South China, with comments on the taxonomic status of L. chishuiensis and L. purpurus. Zoosystematics and Evolution 98(1): 165-180.

AmphibiaChina 中国两栖类.

Conservation Status (definitions)
IUCN Red List Status Account
CITES
National Status None
Regional Status None

   

 

View distribution map in BerkeleyMapper.

Country distribution from AmphibiaWeb's database: China

      Leptobrachella shimentaina